Op 8 september hebben we onze jaarlijkse gemeentedag. Deze zondag is er geen reguliere samenkomst in Bethel.