Het gemeenteleven speelt zich op verschillende momenten af. De zondagse samenkomsten zijn het meest zichtbaar. Maar de gemeente komt ook doordeweeks samen. Bijvoorbeeld op dinsdagmorgen en woensdagavond om samen te bidden. En tijdens de huisgroepavonden of een cursus. Of in doelgroepsamenstellingen, zoals vrouwen, jeugd, evergreens, creatievelingen. Soms speelt het gemeenteleven zich zelfs buiten ons gezichtsveld af. Als individuen oog hebben voor elkaar en de nood van een ander.