Zorg voor leden/pastoraat
Christengemeente Bethel streeft ernaar pastorale zorg te geven aan ieder gemeentelid dat daar behoefte aan heeft. Dit wordt gedaan door individuele begeleiding of door zogenaamd ‘netwerken’. In het laatste geval plaatsen we rondom het noodlijdende gemeentelid een netwerk van mensen die zowel geestelijke als praktische zorg kunnen verlenen, al naar gelang de aard van de nood. Ook organiseren wij pastorale avonden, waarin algemene instructie, getuigenis en opbouw een plaats hebben.

Hulp in praktijk
De stichting ‘Hulp in Praktijk’ (HiP) heeft een databestand ontwikkeld met vrijwillige hulpgevers. Hierin staan de talenten en capaciteiten van individuele leden van participerende kerken. Deze gaven kunnen ingezet worden om anderen te helpen. Ook christelijke ondernemingen en christelijke hulpverlenende organisaties hebben zich bij HiP aangemeld. Al deze mensen willen daadwerkelijk hulp verlenen. Mensen kunnen, ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond, om hulp vragen. Dat varieert van praktische dagelijkse hulp in de huishouding of klusjes, tot transport, hulp bij invullen van documenten of waar men ook maar hulp bij nodig heeft. Christengemeente Bethel is geregistreerd bij HiP en enkele gemeenteleden zijn ook actief als vrijwilliger. Wil je je ook aanmelden als vrijwilliger? Vul dan het contactformulier in op deze site, of meld je direct bij HiP. Heb je een hulpvraag, dan kun je deze natuurlijk altijd eerst in de gemeente stellen. Mocht je daar niet mee geholpen zijn dan kun je rechtstreeks terecht bij HiP.