Zorg voor leden/pastoraat
Christengemeente Bethel streeft ernaar pastorale zorg te geven aan ieder gemeentelid dat daar behoefte aan heeft. Dit wordt gedaan door individuele begeleiding of door zogenaamd ‘netwerken’. In het laatste geval plaatsen we rondom het noodlijdende gemeentelid een netwerk van mensen die zowel geestelijke als praktische zorg kunnen verlenen, al naar gelang de aard van de nood. Ook organiseren wij pastorale avonden, waarin algemene instructie, getuigenis en opbouw een plaats hebben.

Bethel Klusteam (BKT)
Het Bethel Klusteam, onder leiding van Cees Breeveld en Jan Popijus, wil zich inzetten bij klussen rondom het huis (dus geen verbouwingen) van gemeenteleden die dit zelf niet (meer) kunnen. Heeft men een klus (hulpvraag), dan kan het aanvraagformulier ingevuld worden en worden ingeleverd bij Jan, die nagaat welke hulpbieder de klus kan uitvoeren. Als het contact tot stand gebracht is wordt de klus gepland in overleg met de hulpvrager.

Gereden kilometers à 25 cent en gebruikte materialen worden in elk geval vergoed door de ontvanger, zodat de hulpbieder geen kosten heeft aan het bieden van hulp. Mocht een ontvanger meer overhebben voor een verrichte klus, dan wordt hem/haar gevraagd een bijdrage over te maken naar Bethel o.v.v. BKT. Deze bijdrage gaat niet naar de hulpbieder of bemiddelaar, maar wordt gebruikt om indien nodig gereedschap aan te schaffen of minder draagkrachtigen te helpen.

Overigens zoekt het BKT nog hulpbieders die kunnen behangen, en dit talent af en toe eens willen inzetten voor een ander.

Formulier voor het aanvragen van klushulp

Formulier voor het aanbieden van klushulp