Voorjaarsnieuws van de Betheltheek

  • Sinds zondag 6 maart 2022 is de Betheltheek elke zondag na de samenkomst geopend (tussen ongeveer 11.30 en 12.15 uur).
  • Een abonnement voor 2022 kost EUR 10,– per jaar. Dat bedrag wordt voor het jaar 2023 weer aangepast, en zal hoger zijn dan EUR 12,50 (12,50 was de abonnementsprijs in 2020 en 2021).
  • Leengeld voor niet-abonnees bedraagt 1 euro per boek of dvd. Bereken wat voor u het voordeligst is. (Het nemen van een abonnement wordt niet verlangd.)

Onze gemeente heeft een eigen uitleenbibliotheek, die – behalve tijdens beperkende maatregelen wegens een pandemie – iedere zondag na de samenkomst open is. Abonnees van de Betheltheek kunnen voor een vast bedrag per jaar onbeperkt mooie, interessante en opbouwende boeken lenen: romans, studieboeken, levensbeschrijvingen, kinderboeken enzovoort. Ook bevat de collectie op dit moment nog tientallen dvd’s, waaronder speelfilms en kinderproducties. Niet-abonnees betalen een euro leengeld per dvd of boek (print; geen e-books). Lid worden? Even kijken wat de Betheltheek allemaal in de kast heeft staan? Gewoon even doen. Want ook in de afgelopen maanden zijn weer tientallen prachtige, interessante, opbouwende boeken in de collectie opgenomen. De ‘echte’ leestips bevelen we altijd extra aan…

Wat vindt u in de Betheltheek?

Wij lezen o.a. het aanbod en de tips uit de catalogus ‘Lees en Luister’ van de samenwerkende christelijke uitgevers, recensies en advertenties in de belangrijkste evangelische tijdschriften. Verder bekijken we geregeld het aanbod in twee winkels. Daardoor is de Betheltheek behoorlijk bij als het om de nieuwste titels gaat. Soms komt u op de plank iets tegen als een rechtstreeks gevolg van boeken en auteurs die in preken op zondag worden genoemd… Hebt u zelf een tip en zou een boek graag aangeschaft willen zien? Laat het ons weten.

Wie voor de periode ná 31-12-2021 een abonnement wil nemen, betaalt hiervoor 10 euro. Iedere niet-abonnee (gemeentelid of geregelde bezoeker van Bethel) kan ‘losse’ boeken of dvd’s lenen voor 1 euro per stuk, voor drie weken. Verlengen is altijd mogelijk, maar uw boek/dvd moet daarvoor altijd opnieuw ‘gestempeld’ worden.

Abonnement nemen of leengeld betalen?

De ‘normale’ abonnementsprijs (‘buiten corona’) was/is EUR 12,50 per jaar. Dat betekent dat u voordeliger uit bent als u in een heel jaar maximaal 12 boeken en/of dvd’s zou lenen. Leent u in een jaar tijd méér dan 12 stuks, dan kunt u beter een abonnement nemen of uw bestaande abonnement aanhouden. Voor 2022 geldt: bij een abonnementsprijs van 10 euro bent u voordeliger uit als u minder dan 10 boeken/dvd’s leent. Let alstublieft op latere aankondigingen over abonnementsprijs en leengeld.

Mocht u een abonnement willen nemen, of juist alsnog willen opzeggen met terugwerkende kracht met ingang van 2022, laat dit dan weten via email of bij uw eerstvolgende bezoek aan Betheltheek.

Studiemateriaal Theologische Vorming (hbo-niveau)

De Betheltheek heeft voorjaar 2018 de beschikking gekregen over het complete schriftelijk studiemateriaal van een deeltijd HBO-opleiding op het gebied van theologische vorming, bijbelse exegese en gemeentewerk. Dit materiaal is gedateerd – nieuw materiaal zouden wij niet willen en mogen aanbieden – maar verder helemaal intact. Elke map is op aanvraag beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen een of meer mappen reserveren bij ‘Bethelthecaris van dienst’ op zondagmorgen. Maximaal een week later of, als het meezit, binnen enkele minuten ligt dan de reservering klaar. De normale uitleentermijn is van kracht (drie weken), met mogelijkheid van verlenging. Dat geldt ook voor de overige voorwaarden.

Een greep uit de thema’s en onderwerpen:

Uitgebreide inleiding en analyse van diverse bijbelboeken, o.a. Handelingen, Koningen, Profeten, Openbaring; Thora, Pentateuch en inter-testamentaire geschriften
Christus en Christologie
Paulus en de brieven van Paulus
Algemene Kerkgeschiedenis en Nederlandse Kerkgeschiedenis
Systematische Theologie en deelonderwerpen daarvan
Verlossingsleer (soteriologie)
Evangelistiek
Hebreeuws
Grieks
Missiologie
Spiritualiteit
Gemeentevorming
Moderne Theologie
Wereldreligies

(en meer)