Christengemeente Bethel heeft een eigen uitleenbibliotheek, die iedere zondag na de samenkomst open is.

Abonnees van de Betheltheek kunnen voor 12 euro per jaar onbeperkt mooie, interessante en opbouwende boeken lenen: romans, studieboeken, levensbeschrijvingen, kinderboeken enzovoort. Ook bevat de collectie tientallen dvd’s, waaronder speelfilms en kinderproducties.

Niet-abonnees betalen een euro leengeld per dvd of boek (print; geen e-books). Vanaf elf stuks per jaar ben je dus al goedkoper uit. Lid worden? Even kijken wat de Betheltheek allemaal in de kast heeft staan? Gewoon even doen.

Nieuws van de Betheltheek
De Betheltheek heeft voorjaar 2018 de beschikking gekregen over het complete schriftelijk studiemateriaal van een deeltijd HBO-opleiding op het gebied van theologische vorming, bijbelse exegese en gemeentewerk. Dit materiaal is gedateerd – nieuw materiaal zouden wij niet willen en mogen aanbieden – maar verder helemaal intact. Elke map is op aanvraag beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen een of meer mappen reserveren bij ‘Bethelthecaris van dienst’ op zondagmorgen. Maximaal een week later of, als het meezit, binnen enkele minuten ligt dan de reservering klaar. De normale uitleentermijn is van kracht (drie weken), met mogelijkheid van verlenging. Dat geldt ook voor de overige voorwaarden.

Een greep uit de thema’s en onderwerpen:

Uitgebreide inleiding en analyse van diverse bijbelboeken, o.a. Handelingen, Koningen, Profeten, Openbaring; Thora, Pentateuch en inter-testamentaire geschriften
Christus en Christologie
Paulus en de brieven van Paulus
Algemene Kerkgeschiedenis en Nederlandse Kerkgeschiedenis
Systematische Theologie en deelonderwerpen daarvan
Verlossingsleer (soteriologie)
Evangelistiek
Hebreeuws
Grieks
Missiologie
Spiritualiteit
Gemeentevorming
Moderne Theologie
Wereldreligies

(en meer)