Wij vinden het belangrijk God te prijzen en vieren Zijn aanwezigheid in ons midden. Tijdens de diensten staat Zijn Woord centraal: de Bijbel, waarin staat dat Jezus Christus Gods Zoon is.

Iedere zondagmorgen om 10.00 uur vieren we feest in ons gebouw aan de Boomgaard.

Aanbidding
We beginnen met aanbidding, waarbij we een aantal liederen zingen. Ook de kinderen hebben hierin een plek. Door de aanbidding willen we God groot maken en Hem de eer geven die Hem toekomt.
De aanbidding in de gemeente wordt door diverse aanbiddingsleiders geleid. Zij worden ondersteund door een muziekgroep en zangers of zangeressen: de band. Bij de aanbidding komt meer kijken dan alleen het zingen van liederen. Ook het geluid moet geregeld worden en er wordt gebruik gemaakt van een beamer voor het projecteren van de liederen, het vertonen van clips, presentaties, bijbelteksten, enzovoort. Het aanbiddingsteam komt elke week bij elkaar om te repeteren, nieuwe liederen aan te leren en om met elkaar een goed stuk muziek neer te zetten. En uiteraard om zelf God te aanbidden!

Prediking
Na de aanbidding volgt de prediking. Wij hebben geen vaste voorganger. De personen die bij ons (s)preken zijn soms lid van onze eigen gemeente, maar ook nodigen wij geregeld gastsprekers uit. Dit kunnen voorgangers zijn van gemeenten waarmee wij ons verbonden weten, vertegenwoordigers van zendingsorganisaties of beroepspredikers. De preek is dankzij het studioteam meestal direct na de dienst als geluidsbestand te downloaden via de website, zie de rubriek preken.

Naast aanbidding en prediking zijn gebed en voorbede, een collecte en een goed gesprek na afloop onder het genot van een kop koffie of thee vaste ingrediënten van onze diensten. Ook is het altijd mogelijk om na afloop persoonlijk gebed te ontvangen.

Voor kinderen t/m 12 jaar is er opvang tijdens en ook na de dienst. Tevens is na de samenkomst de Betheltheek open, onze bibliotheek boordevol mooie, interessante en opbouwende boeken voor het hele gezin.

Avondmaal
De eerste zondag van de maand is een bijzondere zondag. Dan vieren wij het Heilig Avondmaal. Dit gebeurt binnen de samenkomst. Iedereen die zich een kind van God weet en gelooft dat Jezus Christus voor zijn of haar zonden is gestorven en opgestaan, mag hieraan deelnemen. Ook kinderen die dit – op hun eigen niveau – begrijpen mogen onder verantwoordelijkheid van hun ouders aan het avondmaal deelnemen. Voor de kinderen en voor hen die geen wijn willen drinken is er druivensap.

In december 2017 en januari 2018 wordt het avondmaal een week verplaatst: 10 december i.p.v. 3 december en 31 december i.p.v. 7 januari.

Gebedsavonden
Wekelijks op woensdagavond, tevens de repetitieavond van het aanbiddingsteam, is er gebedsavond in de huiskamer. Hier is ruimte voor gezamenlijke voorbede, maar ook voor een goed gesprek of gebed met elkaar of met iemand van het (pastorale) zorgteam. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om gewoon te genieten van de muziek die klinkt en/of God te aanbidden met je stem, dans, vlaggen, etc.