In de huisgroepen willen wij ons met anderen verbinden en samen de diepte in gaan. Een huisgroep bestaat meestal uit 8 tot 12 personen en wordt in de regel bij een van de deelnemers thuis gehouden. De huisgroep is bij uitstek de plek om ook door-de-week met elkaar gemeente te zijn. In de huisgroep is er de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen. Het doel is om relaties te bouwen, zorg te dragen voor elkaar, elkaar te scherpen en aan te moedigen in geloof. Je wordt er opgebouwd en gesterkt door mensen die voor en met je bidden en meeleven. De huisgroep is de plek waar je jezelf kwijt kunt en waar je iets voor anderen kunt betekenen.

De huisgroepavonden zijn een keer per drie weken op donderdagavond. Er zijn echter ook groepen die op een andere dag bij elkaar komen.

Neem contact op wanneer je wilt aansluiten bij een huisgroep in je woonomgeving. Wij helpen je dan bij het zoeken naar een passende plek.