Oudsten en diakenen

Overzichtspagina van de taakgebieden en aanspreekpunten

Nikaj Kolster

oudste (voorzitter)

Nikaj komt al sinds zijn jonge kinderjaren in Bethel. Samen met zijn vrouw Héléne en hun vier dochters is hij actief lid van de gemeente. Nikaj heeft zich jarenlang ingezet voor het kinderwerk en het jeugdwerk en is nu oudste.
De wens van Nikaj voor Bethel is dat we elkaar als gemeente opbouwen, bemoedigen en versterken in ons geloof. Dat Gods liefde zichtbaar zal worden door ons heen in onze omgeving en dat we in de maatschappij waarin we leven verandering, hoop en liefde mogen brengen.

God houdt van mensen. Hij verlangt naar ons en naar een persoonlijke relatie met een ieder van ons.

Hans Kolster

oudste

Hans is al sinds zijn tienerjaren lid van Bethel. Hans is getrouwd met Zwanie en vader van vier kinderen die allen inmiddels het ouderlijk huis verlaten hebben en een gezin hebben gesticht.
Hans is altijd actief betrokken geweest bij gemeenteactiviteiten zoals kinderwerk, evangelisatie, aanbiddingsteam en huisgroepen.
De wens van Hans voor Bethel is dat het een plaats zal zijn waar God aanbeden kan worden, waar mensen troost en bemoediging vinden door woord en gebed en waar iedereen zich bij betrokken voelt.

Een plaats van aanbidding waar mensen zich bemoedigd en betrokken voelen.

Jaap van Noort

oudste

Reijer Lucas

oudste

Hugo Deurloo

diaken

Beheer

Ronald & Stasja Schenk

Gemeente-activiteiten

Mirjam Kraaij

diaken

Communicatie

Renske van Noort

diaken

Samenkomsten