Oudsten en diakenen

Overzichtspagina van de taakgebieden en aanspreekpunten

Nikaj Kolster

oudste (voorzitter)

Nikaj komt al sinds zijn jonge kinderjaren in Bethel. Samen met zijn vrouw Héléne en hun vier dochters is hij actief lid van de gemeente. Nikaj heeft zich jarenlang ingezet voor het kinderwerk en het jeugdwerk en is nu oudste.
De wens van Nikaj voor Bethel is dat we elkaar als gemeente opbouwen, bemoedigen en versterken in ons geloof. Dat Gods liefde zichtbaar zal worden door ons heen in onze omgeving en dat we in de maatschappij waarin we leven verandering, hoop en liefde mogen brengen.

God houdt van mensen. Hij verlangt naar ons en naar een persoonlijke relatie met een ieder van ons.

Johan en Lianne de Jong

oudsten

Johan en Lianne de Jong zijn sinds 2008 lid van deze gemeente. Samen hebben zij twee kinderen: Ruben uit ’93 en Stefan uit ’96. Ruben woont uit huis in een begeleid-wonentraject voor jongeren met autisme. In hun leven heeft God zich geopenbaard als een Schuilplaats, een Toevlucht en een Redder in alle omstandigheden. In 2011 zijn zij samen begonnen met het geven van de Premarriage Course.

De wens van hen beiden voor Bethel is dat het een plek zal zijn waar mensen worden gesterkt en opgebouwd door Gods Woord. Een gemeente waar ieder individu een plek heeft, zichzelf mag zijn en zijn of haar talenten kan inzetten.

Leven met God is leren loslaten en overgave.

Hans Kolster

oudste

Hans is al sinds zijn tienerjaren lid van Bethel. Hans is getrouwd met Zwanie en vader van vier kinderen die allen inmiddels het ouderlijk huis verlaten hebben en een gezin hebben gesticht.
Hans is altijd actief betrokken geweest bij gemeenteactiviteiten zoals kinderwerk, evangelisatie, aanbiddingsteam en huisgroepen.
De wens van Hans voor Bethel is dat het een plaats zal zijn waar God aanbeden kan worden, waar mensen troost en bemoediging vinden door woord en gebed en waar iedereen zich bij betrokken voelt.

Een plaats van aanbidding waar mensen zich bemoedigd en betrokken voelen.

Jaap van Noort

Praktische zaken

Mirjam Kraaij

Praktische zaken