Teneinde als oudstenteam op de hoogte te blijven van alle verschillende aandachtsgebieden, maar toch een te grote werkdruk en onduidelijkheid over taken te voorkomen, is er een verdeling gemaakt.

Iedere oudste heeft specifieke gebieden waar hij of zij bij betrokken is en coachend begeleidt. De betreffende oudste houdt contact met de teamleider van dit team, is (waar nodig) bij besprekingen aanwezig en houdt zicht op de ontwikkelingen binnen het team en dit gebied. De teamleiders zijn verantwoordelijk over hun eigen team. Iedere oudste bespreekt zijn of haar gebieden in het oudstenteam, zodat het voltallige oudstenteam op de hoogte blijft van datgene wat van belang is en kan inspreken op dit gebied, of advies geven. De contactoudste kan daarop weer verder bouwen met de teamleider.

In het onderstaande overzicht kun je zien wie welk gebied overziet en aan wie je dus het beste een vraag over een specifiek gebied kunt stellen. Vragen die via de andere oudsten binnenkomen, worden doorgezet naar de betreffende oudste en deze laatste zal ook antwoord geven.

Als gehele oudstenteam blijven we voor de totale gemeente verantwoordelijk.

Hieronder vind je de verdeling van de aandachtsgebieden van oudsten en diakenen.

OUDSTEN:   

OUDSTENTEAM                               gehele oudstenteam

 • Woord en gebed
 • Communicatie
 • Evangelisatie
 • Zending
 • Opvolgend leiderschap
 • Oudste van dienst

GEBED EN SAMENKOMST                       Jaap van Noort

 • Beleid en visie op het gebied van gebed en relaties

Aandachtsgebieden

 • Gebed
 • Aanbiddingsteam (inhoud)
 • Welkomstteam (inhoud)
 • Samenkomstteam (inhoud)

GROEPEN EN (TEAM)LEIDERS    Hans Kolster

 • Beleid en visie op teams en huisgroepen

Aandachtsgebieden

 • Organisatie (team)leiders
 • Aanbiddingsteam
 • Evergreens
 • Createam
 • Mannenwerk
 • Vrouwenwerk
 • Huisgroepen
 • Zendelingen

ONDERWIJS EN PREDIKING        Reijer Lucas

 • Beleid en visie op het gebied van onderwijs en prediking

Aandachtsgebieden

 • Prediking / Sprekers
 • Onderwijs (organisatie)
 • Onderwijsteam
 • Betheltheek
 • Denktank

NIEUWE GENERATIES                   Nikaj Kolster

 • Beleid en visie op kinder- en jeugdwerk en beheer

Aandachtsgebieden

 • Kinderwerk
 • Jeugdwerk

GEMEENTEBREED, RELATIES  Nikaj Kolster

Aandachtsgebieden

 •  Pastoraat
 •  Huisbezoeken (organisatie)
 •  Beheer
  • Beheerders
  • Stichting beheer
  • KDV Trots
 • Jaarplanning activiteiten

 

DIAKENEN:                                                                          

BEHEER                                            Hugo Deurloo

 • Onderhoud van het gebouw
 • Schoonmaak
 • Organisatie catering
 • Organisatie verhuur gebouw                                         

COMMUNICATIE                            Mirjam Kraaij

 • Nieuwsbrief
 • Informatieoverdracht
 • Uitnodigen sprekers

GEMEENTE-ACTIVITEITEN      Ronald en Stasja Schenk

 • Opstellen jaarplanning
 • Begeleiden en organiseren activiteiten

SAMENKOMSTEN                          Renske van Noort

 • Organisatie van het samenkomstteam

 Aandachtsgebieden samenkomstteam:                          

 • Overleg met oudste van dienst
 • Coördinatie van de samenkomst, inclusief bijzondere diensten
 • Coördinatie avondmaal
 • Coördinatie collecten
 • Begeleiding sprekers

Diakenen bespreken hun aandachtsgebied tijdens het ODT-overleg met de oudsten.