Dooponderricht
Neem contact op via het formulier wanneer je je wilt laten dopen, of wend je direct tot een van de oudsten. Er wordt in overleg een avond (of meer, naar behoefte) gepland ter voorbereiding op de doop.

In deze samenvatting van de prediking tijdens de laatste doopdienst (19 februari 2023) wordt goed uitgelegd waarom, hoe en wanneer wij dopen, en dat hieraan een persoonlijke keuze voorafgaat. Binnenkort volgt een uitgebreidere uitwerking.