Wij ondersteunen structureel (financieel) verschillende doelen in binnen- en buitenland. Op de onderliggende pagina’s stellen zij zichzelf en hun werk aan je voor.

Iris werkt in Azië.

Marien en Yvonne Kroon zijn met hun gezin werkzaam in Cluj, Roemenië. Zij hebben een sponsorproject voor kinderen en binnen het kinderwerk van Bethel wordt wekelijks geld ingezameld voor dit doel.

Dick en Ulla Brouwer werken voor de internationale zendingsorganisatie Jeugd met een Opdracht. Zij werken vanuit de landelijke basis Heidebeek in Heerde.

Regelmatig bezoeken groepen uit onze gemeente projecten in het buitenland om bijvoorbeeld een praktische bijdrage te leveren aan het werk en onze zendelingen te bemoedigen.

 

Giften voor onze zendingsprojecten kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer NL54 RABO 0309 8606 36
Deze giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

Het is helaas niet meer toegestaan om giften waarbij in de omschrijving een privé-persoon vermeld staat door te storten aan die privé-persoon.

Let daarom op de juiste omschrijving:

Stichting Charis voor giften aan Marien en Yvonne Kroon in Roemenië
Serving Together voor giften aan Dick en Ulla Brouwer bij Jeugd met een Opdracht
Werk Azië voor giften aan onze zendeling in Azië