Wij geloven in de bediening van de vrouw, in de ruimste zin van het woord. De bijbel laat ons grote geloofsheldinnen zien waar we als moderne christenvrouw een voorbeeld aan kunnen nemen. Wij geloven dat iedere vrouw van God unieke gaven en talenten gekregen heeft om de ander mee te dienen en te zegenen.

Vrouwenavonden en -dagen
Door het jaar organiseren we vrouwenavonden en -dagen in Bethel onder de noemer Flourish Today. Deze activiteiten bestaan uit een steeds wisselende mix van lofprijs en aanbidding, gastsprekers, workshops… Gezelligheid en inhoud, met als doel te verbinden en bemoedigen als vrouwen onderling. Maar bovenal om met God een verandering in jezelf en in je omgeving teweeg te brengen. Er is altijd nazorg aanwezig, en ruimte voor persoonlijk gesprek. Voor data zie de agenda en de Facebookpagina.

Vrouwenconferentie
Eenmaal per jaar gaan we voor drie dagen naar een conferentieoord voor een altijd weer fantastische vrouwenconferentie. Een tijd van verdieping van ons geloofsleven, met lofprijs en aanbidding en ruimte voor vlag en dans. Ook wordt er een gastspreekster uitgenodigd om ons te komen bemoedigen. Maar ook om met elkaar relatie te bouwen en elkaar te ontmoeten, terwijl we als vrouwen zelf eens niets hoeven te doen, want de conferentie is geheel verzorgd.

Vrouwenconferentie 2024
Van 11 t/m 13 oktober 2024 wordt een vrouwenconferentie georganiseerd met als thema ‘Voor alles is er een tijd’. Klik hier voor informatie en aanmelding.

Belangrijk: Alle activiteiten zijn voor alle vrouwen, dus ook voor hen die geen deel uit maken van onze gemeente!