Bethel is niet zo maar een kerk. De mensen die er samenkomen verlangen ernaar om een positieve invloed te hebben in hun leefomgeving. We willen mensen graag zien groeien in hun persoonlijke ontwikkeling en geloof. Met elkaar bouwen we aan een plek waar jong en oud zich kunnen thuisvoelen. Onze trainingen, conferenties, kleine groepsbijeenkomsten en vieringen dragen daartoe bij. Daarnaast willen we onze naaste bereiken. Jong en oud werken mee aan doelgerichte (hulp)acties, waarin ieders gaven en talenten de ruimte krijgen. Zo hopen we een klimaat te scheppen waar jouw relatie met God kan groeien en bloeien, met als resultaat gezonde relaties met jezelf en anderen.