Kinderen nemen een belangrijke plaats in binnen onze gemeente.
De kinderen beginnen de dienst in de samenkomst. Na een kinderlied is er een kindmoment waarin het thema van de kinderdienst geïntroduceerd wordt en de kinderen gezegend worden. Hierna gaan zij naar hun eigen zaal om daar de bijbelverhalen te horen en met elkaar te praten, te knutselen of op een toegankelijke manier de boodschap van het verhaal toe te passen in praktijk.
Tijdens de thema-ochtenden mogen de kinderen naar de bovenzalen om daar met elkaar hun eigen dienst te houden.

Van jong tot oud: ‘Vertel het maar’
Leuk om te melden is dat alle kindergroepen van Bethel werken met het programma ‘Vertel het maar’. We hopen dat dat ertoe leidt dat er thuis over doorgepraat wordt.

Meer informatie is te vinden op www.vertelhetmaar.nl

Indeling van de groepen

Minikidz_februari_2015

De Mini-Kidz tijdens een kringmoment

De kinderen zijn verdeeld over een aantal groepen. Iedere groep heeft zijn eigen ruimte en een vast team van medewerkers.
Mini Kidz
De Mini-kidz zijn de kinderen van 0 t/m 3 jaar en zij worden opgevangen in de zaal links naast het podium.
Sunny Kidz
De Sunny Kidz zijn de kinderen van groep 1, 2 en 3 van de basisschool. Gezien de leeftijd van deze groep worden er veel eenvoudige werkjes gemaakt die de kinderen helpen om de lesstof van die ochtend te begrijpen. Zij komen samen in de zaal rechts naast het podium.
Smart Kidz
De Smart Kidz zijn de kinderen van groep 4, 5 en 6 van de basisschool en komen bij elkaar in de zaal die zich boven bevindt. De lessen van deze groep liggen al weer op een heel ander niveau en dat komt ook tot uitdrukking in de uitwerking ervan. Regelmatig worden de lessen hier ondersteund door een video en de werkjes die gemaakt worden zijn uiteraard ook ingewikkelder. De gesprekken met de kinderen staan centraal. We stimuleren de kinderen om hun mening te vormen en deze met ons te delen. Naar elkaar luisteren en samen ontdekken wat God in ons leven kan doen is een belangrijk doel.
Strong Kidz
De Strong Kidz zijn de kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool en daarmee dus de oudste groep kinderen. Zij komen op dit moment bij elkaar in het jeugdhonk. De kinderen mogen zelf meepraten over het verhaal. We stimuleren de kinderen om zelf in de bijbel te lezen en tot God te bidden. Een persoonlijke relatie met God opbouwen of onderhouden in een belangrijk doel.

Zorg voor kinderen
Vanuit het kinderwerk willen wij ook de zorg dragen voor de nood van de kinderen; luisteren naar wat ze te zeggen hebben, hun verhalen aanhoren, voor ze bidden etc.
Ook kunnen ouders/verzorgers gebruik maken van een digitale gebedsbox (mailbox). Meer informatie hierover krijgt u via de email toegestuurd.
Indien de kinderen en/of ouders dat op prijs stellen kunnen er ook huisbezoeken worden aangevraagd om eens verder te praten en om de thuissituatie wellicht beter te kunnen begrijpen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aafke Hammink.

Afsluiting seizoen of andere bijzondere middagen
Ieder jaar, tegen het einde van het seizoen, houden we een afsluiting met alle kinderen van de kinderdiensten. Ook tussendoor proberen we leuke, extra activiteiten te organiseren.