De zaterdag gehouden rommelmarkt heeft samen met de verkoop van het nog resterende gebak na de samenkomst op zondagmorgen het mooie bedrag van drieduizend euro opgebracht voor het bouwfonds. Wij willen iedereen die spullen heeft ingebracht, heeft geholpen in de dagen voorafgaand en op de dag zelf, en natuurlijk al onze bezoekers/kopers heel hartelijk danken! Een fotoverslag vind je hier.