Zondagmiddag 4 januari 2015 wordt in sporthal De Plataan weer de Oecumenische Nieuwjaarsviering gehouden. Ons geloof in God, die in Jezus Christus in onze wereld is gekomen, bindt nagenoeg alle Boskoopse kerken samen. Elke gemeenschap geeft op eigen manier vorm aan dit geloof, en dat willen we laten zien met het thema ‘Levend Water’.

Dit bericht Jaap Stellingwerff namens alle kerken en gemeenten in Boskoop die meedoen aan deze viering. Ze hopen op en bidden voor een inspirerend begin van 2015. Iedereen is van harte welkom in ‘De Plataan’ op zondagmiddag 4 januari om 16.30 uur. Er is kinderopvang aanwezig.

Van elke gemeenschap – ook Bethel – zullen enkele kinderen water in de ‘bron’ gieten. Dat water vermengt zich tot een bron van ‘levend water’. Ons geloof in die Heer die zijn Geest (het Levende Water) aan ieder wil geven is de kern van het verhaal van de Samaritaanse vrouw (Johannes 4). Met veel zang en muziek vieren we het feest van het Levend Water.

Een zanggroep en combo o.l.v. Dennis de Bruijn zal de zang leiden, en Concordia neemt met een ensemble deel aan de viering. Het thema Levend Water wordt ook uitgebeeld door diverse kinderkerken en creatieve groepen.

In de dienst wordt je financiële bijdrage gevraagd, uiteraard voor de onkosten, maar ook voor de drinkwatervoorziening in het noorden van Kenia, het Wajir-gebied.

Op een aantal scholen staat dit jaar het thema water centraal en zal in maart 2015, nu ook in Boskoop, gestart worden met de landelijke actie Wandelen voor Water. Deze jaarlijks gehouden actie op vele scholen is gericht op de Sahellanden en -gebieden, zoals Wajir, Kenia. Bijna jaarlijks komt de Sahel in het nieuws vanwege hongersnood als gevolg van gebrek aan water. Voor dat doel, de schoolkinderen lopen ervoor, wordt nu ook onze gift gevraagd.