Eind maart starten we met een bijbelstudie over het boek Efeziёrs. In zeven avonden bekijken we de tekst en de boodschap van dit bijbelboek en wat het voor ons dagelijks leven als christenen zou kunnen betekenen. Deze brief van Paulus wordt door veel mensen omschreven als een parel en zegt veel over wat het betekent om de gemeente van Jezus Christus te zijn. Volgens Tom Wright zou de hele Westerse geschiedenis radicaal anders zijn gelopen, als theologen het boek Efeziёrs meer op de voorgrond hadden gezet. De bijbelstudie vindt plaats in de grote zaal van Christengemeente Bethel op de volgende dinsdagavonden: 20 maart, 10 en 24 april, 8 en 22 mei, 5 en 19 juni. In de pauze is er gratis koffie en thee. De avonden zijn open voor iedereen.
Arno van Oeveren zal de studieserie verzorgen.