Zondag 28 juni om 18.30 uur wordt door de gezamenlijke Boskoopse kerken op het parkeerterrein voor Bethel de jaarlijks terugkerende openluchtdienst gehouden.
Een unieke kerkdienst zonder muren of drempels, waar we met elkaar samen komen om te zingen, te luisteren en te bidden en na te denken.
Het thema van de dienst dit jaar is ‘Kleur bekennen’, een thema vol inspiratie voor ons dagelijks leven waar veel over is te vertellen.
Ds. Harald Overeem leidt de dienst; muzikale begeleiding komt van een lofprijzingscombo o.l.v. Dennis de Bruijn.
Het is mooi en goed om met elkaar een dienst in de buitenlucht te mogen beleven. We nodigen u/jullie daarom van harte uit om dit mee te maken.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een kopje koffie, thee en voor de kinderen een ijsje.