– bericht aangepast –

12 april is het Pasen. Aan de hand van het thema ‘Sta op!’ willen we tijdens de veertigdagentijd en de stille week met elkaar stilstaan bij het lijden en sterven van onze Heer Jezus én op 1e Paasdag zijn opstanding vieren.

De volgende diensten zijn georganiseerd, maar het al dan niet doorgaan hangt af van de Corona-preventiemaatregelen:

Zondag 5 april | ‘Sta op!’: voorbereiding op de stille week door Reijer Lucas

Tijd: 10.00 uur (fysieke samenkomst is afgelast; volg de nieuwsbrief voor actuele info)

Donderdag 9 april | Korte dienst met avondmaalsviering 

Tijdens een korte dienst breken we het brood en drinken we de wijn, zoals Jezus dat instelde tijdens het laatste Avondmaal.

Tijd: 20.00-21.00 uur

Goede Vrijdag 10 april | Gedenkdienst lijden en sterven van Jezus

In een korte, sobere dienst staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus.

Tijd: 20.00-21.00 uur

1e Paasdag 12 april | Feestelijke Paasdienst met lunch

Op eerste Paasdag starten we samen met een kop koffie/thee en wat lekkers. Daarna zullen we in een feestelijke zangdienst met elkaar de opstanding van Jezus Christus vieren. We sluiten de morgen af met een gezamenlijke lunch. Opgeven voor de lunch kan via het inschrijfformulier dat op de statafel in de hal ligt.

Tijd: 10.00-13.00 uur (inloop vanaf 9.45 uur)