Zondag 3 januari 2016 wordt voor alweer de 17e keer de Oecumenische Nieuwjaarsviering gehouden, georganiseerd door de gezamenlijke Christelijke kerken in Boskoop. Thema van de viering is: ‘Aan jou het woord’, gebaseerd op 1 Petrus 2:9, ‘Geroepen om de machtige daden van de Heer te verkondigen’. Petrus heeft die woorden ooit uitgesproken in de nog jonge gemeente in Rome. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier waarop christenen het evangelie uitdragen naar mensen om hen heen. Hoe kunnen wij die opdracht vervullen, hoe geven wij als christenen gestalte geven aan Zijn liefde en trouw?
De collecte tijdens de viering is bedoeld om de kosten van de viering te dekken, maar we vragen u om wat dieper in de buidel te tasten zodat we ook een bijdrage kunnen leveren aan Vluchtelingenwerk. De uitzichtloze situatie van veel ontheemden vraagt om onze zorg en steun.
Van harte welkom in de Plataan, Snijdelwijklaan 2, om 16.30 uur voor een inspirerend begin van 2016. Er is een crèche voor de allerkleinsten.