Vanaf februari 2015 is het iedere eerste woensdag van de maand Open Avond bij het aanbiddingsteam. Behalve met het instuderen van nieuwe liederen en het oefenen van de nummers voor de komende zondagdienst gaat het aanbiddingsteam meestal ook aan de slag met aanbidding.
De Open Avond is bedoeld voor degenen die:
– Een extra gelegenheid zoeken om van muziek te genieten of lekker in aanbidding te gaan
– Het fijn vinden om met vlaggen te oefenen, maar de zondagmorgen een brug te ver vinden
– Willen ontdekken of muziek maken of zingen iets voor hem/haar is
– Gewoon benieuwd zijn hoe het er op zo’n oefenavond aan toe gaat
Vanwege het laagdrempelige karakter is het geen enkel probleem om vrienden of buren mee te nemen. Je bent welkom vanaf ca. 20.30 uur!