De voorbereidingen voor het opstarten van fysieke diensten zijn in volle gang. Er moet veel geregeld worden: de zaalindeling, een roulatiesysteem, het kinderwerk, de techniek, maar ook de hygiënevoorschriften waaraan we moeten voldoen. Tot en met 30 augustus vinden de diensten alleen plaats via een livestreamverbinding.

Op 6 september hopen we het nieuwe seizoen op een gezellige manier af te trappen met een gemeentedag op een buitenlocatie. Gemeenteleden ontvangen hierover tijdig nadere details.

Vanaf 13 september zullen de eerste fysieke diensten in Bethel plaatsvinden. Vanwege de coronamaatregelen zal maar een gedeelte van de gemeenteleden aanwezig mogen zijn in de zaal.
Dat betekent dat we in drie groepen zullen rouleren en gemeenteleden welkom zijn op de zondagen waarvoor zij zijn ingedeeld. Uiteraard worden de diensten ook via een livestreamverbinding uitgezonden zodat ieder gemeentelid op zondag de diensten gewoon kan volgen. Momenteel onderzoeken we nog of we tijdens de fysieke diensten mogen zingen. Daar hopen we in augustus meer duidelijkheid over te hebben.

Gemeenteleden ontvangen begin augustus per post een uitnodiging voor de zondagen dat zij welkom zijn om de diensten in Bethel bij te wonen en verdere praktische informatie, zoals een zaalindeling, looproute, maar ook de richtlijnen rondom het wegbrengen en ophalen van kinderen bij de kinderdienst en hygiëne.

Helaas is het (voorlopig) niet mogelijk bezoekers of passanten toe te laten bij deze vorm van samenkomsten.