Op 3 november zijn door de regering verdergaande maatregelen aangekondigd om het aantal besmettingen met het Covid-19-virus en de daaruit voortvloeiende ziekenhuisopnames sneller te doen laten afnemen. Deze richtlijnen zullen – vooralsnog – gelden tot 19 november. Openbare ruimten zijn gesloten en er gelden zwaardere beperkingen t.a.v. het bij elkaar komen van (groepen) mensen.

Wij hebben als geloofsgemeenschap nog steeds de ruimte voor een uitzondering op alle maatregelen. In de nieuwe verzwaring van maatregelen, het daaraan verbonden doel en daarin besloten bedoeling, hebben wij echter aanleiding gezien om na te denken over onze positie als Bethel en hebben wij besloten het signaal dat van deze verscherping uitgaat te volgen. Wij gaan dan ook tijdelijk terug naar het houden van (zondag-) samenkomsten zonder bezoekers, dus alleen via livestream. Ook voor andere bijeenkomsten die zijn te vangen onder de term ‘religieuze bijeenkomsten’,  zoals huisgroepen, bidstond e.d., is ons gebouw voorlopig niet beschikbaar. Zo willen wij gehoor geven aan de oproep zoveel mogelijk thuis te blijven, en daarmee een zichtbare bijdrage leveren aan wat ons land in deze tijd bezighoudt.

Wij wachten af of de nu genomen maatregelen leiden tot het gehoopte effect en of er vanaf 19 november verlichting van de maatregelen zal volgen. Op basis daarvan gaan we bezien hoe en wanneer weer samenkomsten met deelname van gemeenteleden in Bethel mogelijk gaan zijn.