In samenwerking met Stichting Koinonia organiseren we dit najaar opnieuw een viertal studieavonden in Bethel. De eerste avond, op 10 september, heeft als thema: “Omgaan met conflicten – deel II“. Hans Groeneboer gaat hier verder door op de inhoudelijke avond die hij vorig seizoen over dit onderwerp verzorgd heeft. Een week later (17-9) spreekt Erik van Winkelhoff over “Identiteit in Christus“. 1 oktober gaat het over het thema: “De balans opmaken: opvoeden in de context“. Deze avond zal worden ingevuld door Aline de Boer. Ter inleiding zegt Aline over dit onderwerp: Opvoeding is een belangrijke taak die God zelf ons geeft. En geen gemakkelijke taak, zéker niet in de tijden waarin we nu leven. Door samen na te denken over belangrijke principes die God ons leert, zullen we deze avond leren om de balans op te maken tussen wat we zelf geleerd hebben en wat we onze kinderen leren, tussen wat we ontvangen en te geven hebben, tussen liefde en angst, tussen recht en onrecht. Samen ontwikkelen we een heldere visie op hoe we betrouwbare ouders kunnen zijn of worden, zodat we de nieuwe generatie kunnen toerusten en aanmoedigen om het leven te leven, steeds meer naar de wil van God.
Op 15 oktober is de vierde en laatste thema-avond en deze gaat over “Grenzen en manipulatie“. Spreekster is Gerda van Hemert-Timmermans.

Alle avonden zijn van vrij toegankelijk, ook voor belangstellenden van buiten Bethel.
Inloop 19.45 uur; start 20.00 uur.