Het pastorale team van Bethel organiseert een drietal open avonden over groeien naar (geestelijke) volwassenheid aan de hand van het verhaal van de vader en zijn twee zonen.

De oudste zoon blijft thuis en werkt hard. De jongste zoon vraagt de erfenis vervroegd op en trekt de wijde wereld in.

Op avond 1 kijken we naar de twee zonen (en onszelf) in de fase van afhankelijkheid (kindertijd). Avond 2 komt de onafhankelijkheidsfase (puberteit) aan bod en op avond 3 ontdek je meer over wederzijdse afhankelijkheid (volwassenheid). Elke avond gaan we voor de pauze aan de slag met de bijbel en theorie. Na de pauze praten we in groepjes over onze eigen geestelijke groei. Op welke gebieden ben jij volwassen? Op welke gebieden handel je nog als kind of puber? Hoe kan je groeien naar volwassenheid?

De avonden zijn:

Dinsdag 29 oktober:  afhankelijkheid

Dinsdag 12 november: onafhankelijkheid

Dinsdag 26 november: geestelijk volwassen > wederzijdse afhankelijkheid